Tijdens de COP21 in Parijs kondigden 20 landen de Mission Innovation aan. Doel van deze internationale missie: in vijf jaar tijd de investeringen in energie-innovatie verdubbelen. Nederland is het 21e lid van de Mission Innovation. Staatssecretaris Dijksma bekrachtigde in Marrakesh het Nederlandse lidmaatschap.

De andere leden van Mission Innovation zijn Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en de Europese Commissie.

Extra impuls voor energie-innovatie

Samenwerking met Breakthrough Energy Coalition

De leden werken samen met een privaat initiatief, de zogeheten Breakthrough Energy Coalition. Vanuit dit initiatief steekt een groep private investeerders enkele miljarden in bedrijven die werken aan klimaatinnovatie. De Breakthrough Energy Coalition wil haar investeringen vooral richten op landen die deelnemen aan Mission Innovation. Dit biedt Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven de kans extra private middelen voor energie-innovatie aan te trekken.

Bill Gates lanceerde op 30/11/2015 de Breakthrough Energy Coalition

Energierevolutie is noodzaak

Dijksma: 'Ik ben trots dat Nederland nu ook deelneemt aan de Mission Innovation. Voor Nederland staat het onomstotelijk vast dat een schone energierevolutie nodig is om de transitie naar een duurzame economie met een lage C02-uitstoot te realiseren. We moeten naar een nieuwe economie die gebaseerd is op groene groei. Daar hebben we niet alleen de politiek voor nodig; publieke steun is daarbij ook onontbeerlijk.'

'Ik denk dat deze Mission Innovation daar een zeer nuttig instrument voor is. In Nederland werken we succesvol samen in de zogenaamde Gouden Driehoek-benadering: kennisinstellingen, bedrijven en overheden werken nauw samen opdat nieuwe energie-innovaties hun volledig potentieel kunnen benutten. Eén van de onderwerpen waar we op focussen is windenergie op zee, een bron van onuitputtelijke duurzame energie. Onlangs hadden we de Nationale Klimaattop in Nederland, we maakten concrete afspraken om de CO2-uitstoot terug te dringen. En om in de komende 15 jaar minstens 8 miljoen ton emissie vast te leggen en te hergebruiken. We zijn enorm gemotiveerd, als land en als lid van de Mission Innovation, om de wereld via de energietransitie een betere plek te maken.'

Andere sleutels....

Tijdens een sessie over Carbon Markets refereerde Dijksma aan Beyonce. 'Koolstofbeprijzing is de sleutel om ons Parijse doelen te halen. Waarom gebeurt dat dan niet volop? Het antwoord is simpel: koolstofbeprijzing is niet sexy genoeg. Beyonce zong 'If you like it, you should have put a ring on it'. Ik wil daar graag een variatie op maken: 'If you don't like carbon, put a price on it'.'

Politiek kan het niet alleen

Innovatie is niet de enige manier om de energietransitie succesvol te laten verlopen. Ook (internationale) samenwerking en bijvoorbeeld het delen van kennis en data vormen een belangrijk onderdeel van het proces.

'Ik denk dat we landbouw meer vanuit een milieuperspectief moeten benaderen', zo spreekt de staatssecretaris de aanwezigen tijdens een rondetafelgesprek over duurzaam watergebruik in de landbouw toe. 'Deze COP tilt de afspraken van Parijs naar het volgende niveau door concrete actiedialogen te organiseren. Met landen, en met niet-statelijke actoren zoals ngo's en bedrijven. Die ontwikkeling is ook één van de successen van Parijs.'

'Wereldwijd is er steeds meer publieke steun voor wat we hier doen, wat we mondiaal, landelijk en lokaal doen tegen klimaatverandering. Om klimaatacties te laten slagen, hebben we het bedrijfsleven en de wetenschap hard nodig. Samen kunnen we veel meer bereiken dan bijvoorbeeld de politiek alleen kan.'

Netherlands Space Office (NSO) voert het programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW) uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken
More crop per drop

Moeilijke paradox

'De wereld wordt geconfronteerd met twee grote problemen. De eerste is dat we steeds meer monden moeten voeden met steeds minder grondstoffen. Een interessante paradox. In 2050 bewonen maar liefst 9 miljard mensen onze aarde. Rond diezelfde tijd moeten we de doelen van Parijs hebben gehaald: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 graden. Maar onze consumptie en inherente productie legt steeds grotere druk op de toch al schaarse hoeveelheid grondstoffen. Landbouw heeft als sector het meeste water nodig. En de behoefte aan landbouw blijft groeien door de groei van de bevolking. We moeten echt efficiënter en duurzamer omgaan met water.'

'Nederland is innovatief op dit gebied. Onder meer met zogeheten more crop-per-drop oplossingen, open data en bijvoorbeeld het verbinden van klimaatmodellen aan landbouwmodellen. Een mooi voorbeeld van duurzame productie is het Nederlands-Marokkaanse Horticultural Centre of Excellence in, Agadir: zij kweken tomaten op een substraat en reduceren zo het gebruik van water van 40 naar 4 liter per kilo tomaten.'

'Een ander voorbeeld is onze steun aan het Geodata for Agriculture and Water programma (G4AW) dat voedselzekerheid in ontwikkelingslanden verbetert door gebruik van satellietdata. En we hebben zojuist 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe partnerschappen op het vlak van duurzaam land- en watermanagement. Samenwerking in de wetenschap en de technologie is onmisbaar bij het bereiken van onze energiedoelen en bijvoorbeeld het beschikbaar maken en houden van voldoende water.'