COP22 President Salaheddine Mezouar verrichtte de officiële opening van  de eerste bijeenkomst van de Parties to the Paris Agreement (CMA1), in aanwezigheid van staatshoofden/regeringsleiders en ministers. Koning Mohammed VI verwelkomde vervolgens alle delegaties in het ‘Koninkrijk van Marokko, het land van dialoog en van samenleven’. Hij benadrukte dat de COP22 een grote prikkel is om prioriteit te geven aan maatregelen tegen klimaatverandering. Delegaties kregen na de opening de gelegenheid een nationale verklaring af te leggen.

‘De Marrakesh-conferentie moet een omslagpunt zijn in het implementatieproces van het Parijsakkoord. De mensheid rekent erop dat we afspraken ook echt nakomen. Maatregelen nemen die het toekomstige leven op aarde veilig stelt.’
'Mensen moeten ons kunnen geloven'

Verschillende belangen binnen één continent

‘De repercussies van klimaatverandering zijn in Afrika duidelijk merkbaar', aldus de koning. ‘Vooral in het zuiden en op de schiereilanden groeit de impact, zelf zo ver dat deze gebieden in gevaar zijn. Het is dus van groot belang dat we ons gezamenlijk verbinden aan klimaatacties.’ En dat is niet makkelijk, zo vertelt hij. ‘Landen die in verre mate zijn geïndustrialiseerd, hebben andere belangen dan onderontwikkelde naties. We moeten op één lijn komen.'

‘Het ligt in onze aard om eerst de eigen belangen te verdedigen. Toch moeten we een manier zoeken om samen, als een eenheid, milieuzaken aan te pakken. Met maatregelen die uitstoot tegen gaan uiteraard. Om Marokko als voorbeeld te nemen, wij zorgen dat in 2030 zo’n 52% van onze energie duurzaam is. Maar ook voorlichting, bewustwording van de urgentie, is noodzakelijk. Marokko maakt zich hier sterk voor en trekt hier geld voor uit. Deze conferentie is er één van eerlijkheid en duidelijkheid. Van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen en juist ook voor de kwetsbare landen. Laten we hier, nu en straks, onze geloofwaardigheid bewijzen.’ 

Staatshoofden en regeringsleiders op de foto met koning Mohammed VI

Energietransitie met zorg inzetten

‘Bijna alle landen hier aanwezig tekenden het Parijsakkoord. En nu kan het al binnen een jaar in werking treden. Een fantastische mondiale prestatie! Maar we moeten wel met zorg de transitie in gang zetten.’ Met deze woorden opende staatssecretaris Dijksma de Nederlandse verklaring.  ‘Mensen die in de fossiele industrie werken, in de landbouw, in de oude economie, zij maken zich zorgen om hun banen en toekomst. Daarom moeten we leiderschap tonen. Moeten we zorgen voor duurzame economische groei en voor duurzame werkgelegenheid.'

'Geef Parijs een waardig vervolg'

Meer klimaatfinanciering

'Nederland neemt de uitdaging om klimaatacties te versnellen aan.' Dijksma refereert aan de Nationale Klimaattop en noemt onder meer het streven om in 2017 660 miljoen euro te besteden aan klimaatfinanciering (dit was 440 miljoen in 2015).

‘Daarnaast wil ik drie bescheiden toezeggingen doen. Ten eerste maak ik 1 miljoen euro over aan het Capacity Building Initiative for Transparency. Ten tweede steun ik de Wereldbank met 3,9 miljoen euro voor het promoten van koolstofbeprijzing. En tot slot: Nederland heeft nog Clean Development Mechanism credits over. Die mogen we in principe tot 2020 inzetten. Dat doen we niet. We verkopen ze ook niet: we cancelen ze, wat ongeveer gelijk staat aan 4 megaton uitstoot.’

Dijksma roept de aanwezigen op Parijs een waardig vervolg te geven. ‘Let’s put paper into practice. Let’s bring Paris into practice!’