De United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is een raamverdrag dat onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties is afgesloten tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro. Dit overkoepelende klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 1994. Op dit moment hebben 197 landen het verdrag geratificeerd. Binnen het raamverdrag kwamen het Kyoto-protocol (1997) en het Parijsakkoord van vorig jaar tot stand.

 

 

Aanblik van het COP-terrein

COP22 en CMP12

De officiële benaming van deze COP is COP22/CMP12/CMA1. De COP22 is van 7-19 november in Bab Ighli, Marrakech. De COP zou oorspronkelijk tot en met 18 november duren maar is met een dag verlengd.

Het belangrijkste besluitvormende orgaan binnen de UNFCCC is de Conference of Parties (COP).  Hierin overleggen alle aangesloten landen jaarlijks over de voortgang van het werk onder de conventie. De COP controleert ook de rapportages van de partijen over de voortgang van de implementatie van de gemaakte afspraken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de jaarlijkse rapportages over de nationale broeikasgasuitstoot.

  • COP22 staat voor de 22e editie van de Conference of the Parties (de 197 leden);
  • CMP12 staat voor de 12e sessie van de COP die geldt als de bijeenkomst van de Parties to the Kyoto Protocol.
In meetingrooms vonden werkgroepen en bijeenkomsten plaats

CMA1

Op 4 november 2016 werd het Parijsakkoord van kracht. Daarom was er dit jaar, naast de COP22 en de CMP12 de CMA1: de eerste sessie van de Conference of the Parties die geldt als de bijeenkomst van de Parties to the Paris Agreement (CMA1).

Staten die het Parijsakkoord niet hebben geratificeerd, mochten deelnemen als waarnemers. De CMA1 houdt toezicht op de implementatie van het Parijsakkoord en neemt beslissingen om de effectiviteit van die implementatie te stimuleren.

Een actiedag is in feite een mini-klimaattop

Global Action Agenda

De Global Climate Action Agenda brengt statelijke en niet-statelijke actoren bij elkaar. Samen willen deze partijen tot concrete actie en samenwerking komen. Dit deden ze in werkgroepen en sessies. Anders gezegd: het is de mondiale versie van onze Nationale Klimaattop.

Elke Actiedag had een overkoepelend thema:
7/11: Youth, Capacity, Building
8/11: Forests, Land Degradation, Water
9/11: Resilience
10/11: Energy
11/11: Oceans, Transport, Energy
12/11: Cities and Territories
14/11: Gender, Education
15/11: Finance
16/11: Innovation
17/11. Agriculture.