Actie, concretisering en samenwerking. Daar draaide het om tijdens deze COP. De jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN) was dit keer in Marrakesh. Zo'n 20.000 deelnemers uit bijna 200 landen bezochten de COP22.

 

Ingang van het COP22-terrein, Bab Ighli, Marrakesh,
Overheden en bedrijven werken nauw samen

Deze top keek naar de uitwerking van het Parijsakkoord. De landen onderhandelden over een gedetailleerde uitwerking ervan. Dat deden ze samen met zogeheten niet-statelijke actoren: bedrijven, ngo's en bijvoorbeeld kennisinstellingen.

Nederland onderhandelde als onderdeel van de Europese Unie. Staatssecretaris Dijksma was van 13 tot en 16 november in Marrakesh en nam deel aan diverse ministeriële bijeenkomsten en werkgroepen.

Actie-COP

Marokko nam dit jaar het voorzitterschap over van Frankrijk. De nieuwe voorzitter zag de conferentie als een 'actie-COP', met veel politieke nadruk op de mondiale klimaatactieagenda. Een extra focus lag op ‘Adaptation, Agriculture and Africa’. Minister van Buitenlandse Zaken Salahedinne Mezouar zat de COP namens Marokko voor.

Nederland maakte zich - net als in Parijs - sterk voor de betrokkenheid van de niet-statelijke actoren. Ook zette Nederland tijdens deze top onder meer in op (het belang van) klimaatfinanciering.

Salahedinne Mezouar, minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de COP22

Roze olifant

De verkiezing van Donald Trump viel uiteraard niet te negeren. De aanstaande president van de VS gelooft niet in klimaatverandering en wil de Verenigde Staten terugtrekken uit het Parijsakkoord. Nu is dat nog niet mogelijk.

Hoofd van de Nederlandse delegatie Ivo de Zwaan: 'De Amerikaanse onderhandelaren doen hun werk nog in de geest van Obama. Dat is ongewoon, meestal schuiven onderhandelaren al in de richting van de nieuw verkozen president. Ons werk veranderde tijdens deze COP niet door de Amerikaanse verkiezingen. Maar dát er iets gaat veranderen, is zeker. Trump kan het overkoepelende klimaatverdrag uit 1992 (de zogeheten Earth Summit die in Rio de Janeiro werd gesloten) straks wel opzeggen. We vestigen onze hoop op de kennis, macht en kracht van bedrijven. Die weten waar, ook in financiële zin, duurzame energie voor staat.'

Bewegende machten en krachten

EU en China nader tot elkaar

Staatssecretaris Dijksma: 'China is een mogendheid die tot de grootste vervuilers der aarde behoort. En die proefondervindelijk ervaart welke verregaande negatieve gevolgen klimaatverandering kan hebben. China is momenteel een groot pleitbezorger van maatregelen tegen klimaatverandering. De EU en China zullen dan ook steeds dichter naar elkaar toe schuiven. Zeker als Trump zijn 'klimaatbeloften' doorzet. Natuurlijk is een mogelijke terugtrekking van de Verenigde Staten een tegenslag. Maar daar laten we ons niet door weerhouden. Dat actie tegen klimaatverandering nodig is, is voor verreweg de meeste landen overduidelijk. Net als tijdens de Nationale Klimaattop, willen de deelnemers hier tot gerichte klimaatacties komen. Let's put Paris into practice!'