‘Breng Parijs naar huis’. Dat is de ondertitel van de Nationale Klimaattop op 26 oktober. Minister-president Mark Rutte opent de top en vertelt hoe hij het Parijsakkoord heeft ervaren. “Op 30 november 2015 was ik in Parijs. Ik was daar samen met 151 regeringsleiders en 40.000 deelnemers uit 195 landen.  We waren daar om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Om het smelten van de poolkappen te stoppen. En om te voorkomen dat miljoenen mensen op de vlucht moeten, omdat hun land geteisterd wordt door overstromingen of schaarste."

Ga je niet voor het milieu, doe het dan voor het geld

Tijd voor actie

"Er hing in Parijs urgentie in de lucht. Er was een breed gedeeld gevoel dat de tijd van actie is aangebroken. En met resultaat: er is in Parijs een klimaatakkoord afgesloten met meer ambitie dan velen van ons hadden durven hopen. Met de ratificatie van het akkoord door een grote groep landen, kan het al op 4 november in werking treden. Dat geeft aan hoe serieus alle landen dit akkoord nemen."

Niet bij nul
"Vandaag komt het er op aan om die ambitie van Parijs naar Nederland te brengen. We gaan er ook hier alles aan doen om ruim onder de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Dat betekent dat de reductie van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 % moet worden teruggebracht in vergelijking met 1990. Werk aan de winkel. De aanpak van klimaatverandering is een opgave die alle sectoren van de samenleving raakt: landbouw, de energiesector, de industrie, transport en mobiliteit. En ik heb er alle vertrouwen in dat we die opgave aankunnen, als we bereid zijn om samen te werken. We beginnen gelukkig niet bij nul. De ambities uit Parijs worden breed gedragen door de Nederlandse samenleving. Dat zien we ook vandaag in de Van Nellefabriek, waar Shell en Greenpeace, VNO-NCW, het Havenbedrijf en de burgemeester van Rotterdam bij elkaar aan tafel zitten."

Op 26 oktober ligt Parijs aan de Maas

Andere motieven

"We zijn hier vandaag voor onszelf, voor onze planeet en voor de volgende generaties. Maar we zijn hier ook voor onze economie. Zoals een slimme jongen bij de kinderklimaattop vorig jaar zei: ‘ga je niet voor het milieu, ga dan voor het geld. Je bent echt goedkoper uit met een Dopper of een beker dan met alleen maar drinkpakjes.’ Die jongen begrijpt het. Milieubewustzijn leidt tot kostenvermindering én is goed voor onze planeet. Dubbel winst dus, zoals zo vaak bij duurzaam en verantwoord leven en ondernemen.  Maar eerst wil ik u allen vragen de vastberadenheid, gedrevenheid en eensgezindheid van Parijs vandaag tot de uwe te maken. Vandaag is de slogan: Bring Paris Home. Parijs ligt vandaag aan de Maas, Parijs is vandaag Rotterdam."

Het klimaat is nooit af. Dat geldt ook voor dit verslag. Volledige documentatie vindt u binnenkort op www.klimaattop2016.nl

Staatssecretaris Sharon Dijksma, initiatiefneemster van de Klimaattop, beaamt dit. “Ik was erbij toen het akkoord van Parijs een feit werd. Dat was magisch moment. Je weet dat het een moment is dat je nooit van je leven zult vergeten. Een moment dat ook veel invloed heeft op de levens van talloze mensen. Een moment dat iets onomkeerbaars met zich meebrengt. Verandering, positiviteit, eindelijk neemt de wereldgemeenschap haar verantwoordelijkheid en doet wat nodig is om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Het is nu belangrijk om die historische omwenteling om te zetten in daden. En daarvoor zijn we hier bijeen.”

Afbeelding uit het wandverslag dat live werd getekend tijdens de top