Het zit erop! Duidelijk is dat tijdens de Nationale Klimaattop 2016 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties heldere afspraken hebben gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Ecofys heeft doorgerekend dat dit overeenkomt met 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot.
En dat is weer gelijk aan de CO2-emissie van 2,2 miljoen huishoudens.

André Kuipers sloot de top af en drukte de aanwezigen op het hart zuinig te zijn op de aarde
De LED-verlichting in de Van Nelle fabriek is versneld aangelegd voor de Klimaattop

Dagelijks een nieuwe stad

Op Venus en Mars kun je niet wonen. Daar is leven niet mogelijk. De aarde is alles wat we hebben. Elke dag komen 200.000 mensen erbij, dat is een stad zo groot als Almere of Eindhoven. Mensen die allemaal willen wonen zoals wij Nederlanders dat doen. Dan hebben we 3,5 aarde nodig en die hebben we simpelweg niet. De ontbossing gaat bijvoorbeeld in een krankzinnig tempo door. Dus we hebben nieuwe energie nodig, nieuwe vormen van energieproductie.

Kinderen hebben een concreet beeld van hun klimaatdoelen

Kinderen stellen doelen

Parallel aan het middagprogramma vond de Kinderklimaattop plaats. De jeugd tussen 9 en 12 jaar stelde drie doelen vast voor het komende jaar:

  • 60.000 volwassenen moeten een maand op de fiets naar het werk gaan en de auto laten staan;
  • 200.000 mensen gaan 5 minuten douchen in plaats van 9. Dat is gelijk aan een besparing van de uitstoot van 367.000 auto's;
  • we planten er 20.000  bomen bij.
Dijksma stelde de nieuwe klimaatgezant Marcel Beukeboom voor. Hij helpt mee klimaatinitiatieven op gang te brengen, in binnen- en buitenland
Het klimaat is nooit af. Dat geldt ook voor dit verslag. Volledige documentatie vindt u binnenkort op www.klimaattop2016.nl

We gaan ervoor!

Dijksma: "We hebben vandaag getoond dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen. Nog even nagenieten van de top? Bekijk het videoverslag hieronder!"