Op het huiselijk ingerichte Netwerkplein kon u koffie drinken, lunchen, elkaar ontmoeten en uiteraard netwerken! Deze pagina geeft een korte impressie van de sfeer en meningen van enkele deelnemers.

De ingang naar het Netwerkplein

Wat kunnen wij betekenen?

 

Provincie Overijssel

'Het is echt heel belangrijk dat de deur open staat voor groene initiatieven. Laten we ons niet meer verschuilen achter inkoopprocessen, bestuur en politiek. Wij als ambtenaren hebben een verantwoordelijkheid om in bestuur en politiek duidelijk te maken, in gezamenlijkheid, wat wij kunnen betekenen voor een nieuwe wereld. Daar moeten we vandaag mee beginnen. En daar zijn we vandaag mee begonnen en daar ben ik heel blij mee.'

 

Danst u al duurzaam?
Biechten in de BibberBiechtBox

Nog wel even doen

Dienst Justitiële Inrichtingen

‘Ik vind het erg goed te zien dat de ambtelijke en politieke top er is om vanuit Parijs het enthousiasme en de spirit te laten zien waar we staan. Het panelgesprek met Shell en Greenpeace vond ik het boeiendst, gelet op de interactie en discussie. Het zette goed neer waar de belangen liggen en waar we in feite staan. Er heerst een heel leuke sfeer. Ik denk dat er gerichte uitspraken worden gedaan...  daar zit een enorme bezieling achter en dat valt goed, dat merk je aan de reacties van de aanwezigen. De kunst is nu dat het niet bij woorden moet blijven. Ik hoop dat deze top niet een op zichzelf staande gebeurtenis is waar iedere partij zijn politieke ambities kan uitstralen. Maar dat ook het echt wordt georganiseerd en geregeld over de kabinetten heen om beloftes die daadwerkelijk waar te maken.’

Sfeerbeeld van het netwerkplein
Vandaag mocht het: opbiechten welke klimaatacties u níet heeft gedaan

Doorwerking in financiële zin

HIVOS

‘Het is inspirerend om te zien hoe klimaatactie op de agenda staat van heel veel partijen, bedrijven, financiële instellingen. Dat het klimaatthema echt leeft, klimaatactie steeds belangrijk wordt en dat de klimaatrisico's nu ook doorklinken in kredietbeslissingen.'

Praten op het netwerkplein
Het klimaat is nooit af. Dat geldt ook voor dit verslag. Volledige documentatie vindt u binnenkort op www.klimaattop2016.nl

Vliegwiel aanjagen

Gemeente Breda

‘Ik vond het plenaire deel in de ochtend heel interessant. Voor mij was een heel belangrijke conclusie: zorg dat de politiek er een beetje uit gaat maar dat je wel een consistent beleid hebt zodat je door kunt met je energietransitie. Ik zag een heleboel punten waar wij als lagere overheid ook tegenaan lopen ... als die een plek krijgen in het toekomstig beleid, dan kunnen we daar ook zelf verder mee aan de slag. Het was fijn te horen dat we soms het ijzer ook moeten smeden als het heet is.

De bijeenkomst geeft een boel energie. Daar wil ik wel gelijk bij zeggen, zorg er wel voor dat die energie ook goed gebruikt wordt en dat we echt tot uitvoering kunnen komen. Want we praten heel veel, maar de uitvoering is een vliegwiel dat langzaam op gang komt. Daar moet een snelle draai aan worden gegeven.'

Er werd volop gedanst op de sustainable dancefloor