Een verscheidenheid aan initiatieven heeft op de klimaattop geresulteerd in een groot aantal afspraken tussen het Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma waren aanwezig bij een feestelijke lancering van 14 van deze afspraken. Op deze pagina enkele van de initiatieven (willekeurig gekozen).

Zeven miljoen auto's

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties maakten afspraken die gezamenlijk zorgen voor reductie van de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton. Dit is gelijk aan de CO2-emissie van 7 miljoen personenauto's

Ecofys berekende dat de drie afspraken met de grootste CO2 reductie zijn de 'Lancering CO2 Smart Grid', 'De transitie van aardgas naar duurzame warmte' en 'Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven' samen verantwoordelijk zijn voor de reductie van 15,6 Mton CO2e oftewel 89% van de totale impact van de Klimaattop.

Wonen zonder aardgas

Duurzaam alternatief voor gas

Als Nederland stopt met koken en stoken op aardgas, dan moeten ruim zeven miljoen huishoudens van aardgas af en overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Dit is een enorme verandering en uitdaging die ingrijpt op het leven van alle mensen. Maar geen onmogelijke opgave, want in de jaren ’60 heeft ook zo’n grootschalige transitie plaats gevonden, maar dan van kolen naar gas.

Bijna 90 gemeenten en 3 provincies ondertekenden een manifest waarin ze aankondigen om in de bestaande bouw concreet aan de slag te gaan, met als doel de komende decennia het aardgas te vervangen voor een duurzaam alternatief. 

CO2 Smart Grid

Grondstof in de circulaire economie

De deelnemende partijen onderschrijven de economische en maatschappelijk kansen die het CO2 smart grid kan bieden. Het schept de mogelijkheid business te maken van duurzaamheid door de toepassing van CO2 als grondstof in de circulaire economie. Het CO2 Smart Grid kan zo leiden tot grootschalige CO2 emissiereductie in Nederland.

Energiekansen in het waterbeheer

Monsterverbond in het waterwezen

Resultaat wordt een gezamenlijke taakstelling, openstelling van de terreinen voor duurzaam opwekken van energie, energie uit water, de assets als onderpand voor financiering. Er ligt een palet aan mogelijkheden waarmee alle waterbeherende organisaties van Nederland aan de slag gaan. Een monsterverbond.

Samenwerking en versnelling duurzame herontwikkeling van de gebouwde omgeving
Het klimaat is nooit af. Dat geldt ook voor dit verslag. Volledige documentatie vindt u binnenkort op www.klimaattop2016.nl

Groene leningen

ABN AMRO en OVG Real Estate gaan samenwerken aan de herontwikkeling van leegstaande panden. Vanaf deze herfst transformeren de partners in totaal ruim 50.000 vierkante meter commercieel vastgoed. Hierdoor komen er binnenkort vier nieuwe duurzame kantoorgebouwen op de markt, verspreid over Amsterdam en Rotterdam. Voor de financiering van dit project is de eerste officiële green loan, ofwel groene lening, van ABN AMRO ontwikkeld. 
Met dit initiatief dragen ABN AMRO en OVG bij aan een besparing van ongeveer 750 ton CO2-uitstoot per jaar.

Ook tijdens de breakout-sessies veel enthousiaste mensen en veelbelovende afspraken en initiatieven