De Nationale Klimaattop begon met een plenair programma met drie interactieve rondtafelgesprekken. De onderwerpen: Werken in Nederland in 2050, Mobiliteit in Nederland in 2050 en Leven in 2050.

Roebyem Anders, Sharon Dijksma, Joris Thijssen, Mark Rutte, Marjan van Loon en Hans de Boer
Roebyem Anders: “Wij willen in de nabije toekomst op het dak van de Van Nelle fabriek staan, uitkijken over de wereld en zien dat alle daken zijn bedekt met zonnepanelen.”

Werken in Nederland in 2050

Marjan van Loon (CEO Shell Nederland), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW),  Joris Thijssen (directeur Greenpeace Nederland) en Roebyem Anders (directeur Sungevity Nederland) nemen deel aan het eerste rondetafelgesprek. De vier sprekers debatteren met gespreksleider Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma onder meer over de haalbaarheid van de ambities uit het Parijsakkoord.

Ik hoor een 'maar'
Thijssen: “Ik wil de politiek hier even complimenteren. Er is een energieakkoord in Nederland, ein-de-lijk zijn we echt op weg naar een energietransitie”. Premier Rutte: “Ik hoor een maar….”. “Dat klopt. We hebben uitgerekend wat het Parijsakkoord voor Nederland betekent. En dat is dat we al in 2035 klimaatneutraal moeten zijn. Om wat tijd te kopen en om te laten zien dat de mooie woorden van Parijs worden omgezet in daden, roep ik u op de kolencentrales in Nederland te sluiten. Die hebben we echt niet meer nodig.” Van Loon: "Ook Shell omarmt het akkoord van Parijs. Wij zijn met andere bedrijven aan de slag gegaan om te kijken hoe we die ambities kunnen invullen, wat we daarvoor moeten doen. We kwamen vrij snel tot de conclusie dat we moeten versnellen en tussentijdse doelen moeten stellen. Dus laten we elkaar de hand schudden en samen verder praten over de transitie van fossiel naar duurzaam.”

Speech door Wim Kuijken
Na dit rondetafelgesprek geeft deltacommissaris Wim Kuijken een reflectie vanuit het Deltaprogramma.

Video: Wat betekende het Klimaatakkoord van Parijs voor VDL?

VDL maakt elektrische bussen. Dit is goed voor het klimaat maar heeft ook impact op de manier van werken en opleiden van mensen.

Het klimaat is nooit af. Dat geldt ook voor dit verslag. Volledige documentatie vindt u binnenkort op www.klimaattop2016.nl.
Coen van Oostrom, Jan-Jacob van Dijk, Sharon Dijksma, Mark Rutte, Corien Wortmann en Ahmed Aboutaleb

Leven in Nederland in 2050

Aan de tweede tafel nemen Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Jan-Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland), Corien Wortmann (voorzitter ABP) en Coen van Oostrom (CEO OVG Real Estate) plaats.  Aboutaleb geeft aan dat Rotterdam binnen acht jaar van de kolencentrales af wil. Van Dijk pleit voor het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid: “Ik vraag de politiek ons de ruimte te geven. Dan kunnen wij de klimaatambities waarmaken en energie duurzaam opwekken. Wees faciliterend maar leg geen strak kader op.” 

Fossiel is nog even nodig
Wortmann geeft aan dat investeringen in fossiele energie in 2030 nog wel nodig zijn, wat haar betreft. “Neem een bedrijf als Eneco, dat nog deels fossiele energie nodig heeft. We investeren daarin zodat zo’n bedrijf zich ondertussen juist kan toeleggen op duurzame energiebronnen.  Met onze investeringsmacht willen we verduurzaming stimuleren."

Video: Duurzaam verbouwen van monumentale panden - Omdat het kan!

Studentenvereniging L.A.N.X. moest haar verenigingspand verbouwen. Dus waarom niet duurzaam? De Groene Grachten helpt hen met de verbouwing.

Roger van Boxtel, Willem Haitink, Ed Nijpels, Sharon Dijksma, Pieter Elbers en Allard Castelein
Veertig grote bedrijven deden een oproep in de krant: stel een speciale minister voor economie, klimaat en energie aan

Mobiliteit in Nederland in 2050

Pieter Elbers (CEO KLM), Allard Castelein (directeur Havenbedrijf Rotterdam), Willem Haitink (Vice President EMEA, Tesla) en Roger van Boxtel (CEO a.i. NS) schuiven bij het derde gesprek aan. Bij deze ronde is Ed Nijpels 'side kick' en staatssecretaris Sharon Dijksma de gespreksleider. "Hoe groen is die mooie blauwe vogel eigenlijk?", vraagt zij Elbers. “Die wordt steeds groener”, stelt hij. “We zijn continu bezig met duurzaamheid. Niet alleen wat betreft brandstof en zuiniger vliegen, maar ook bijvoorbeeld het eten aan boord. “Haitink hoopt dat auto's die op fossiele brandstoffen rijden in 2025 zijn verboden. “Iedereen elektrisch. Stimuleer dat ook door fiscale maatregelen en in het dagelijks gebruik. Maak opladen en parkeren makkelijker.” Van Boxtel springt hier op in: “1000 mensen in een trein staat gelijk aan 1000 auto's. Denk eens aan het ruimtebeslag. We moeten naar slimmere oplossingen. Met de trein, die zeer binnenkort op windenergie rijdt, reizen we toch echt veel energiezuiniger, hebben we veel minder uitstoot.”

Video: Klimaatneutraal in de logistiek

Bierbrouwerij Heineken streeft er naar zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. Daarom gebruiken zij bijvoorbeeld elektrische heftrucks en vrachtwagens voor het vervoer van hun producten.